Ikkyū 1ste Kyū bruine gordel

image_pdfimage_print

Algemene voorwaarden:

 • de minimum verplichte tijdsduur tussen het behalen van een Nikyū 2de Kyū blauwe gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting en een Ikkyū 1ste Kyū bruine gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting moet 120 lessen bedragen.
 • de minimum verplichte leeftijdsgrens voor het behalen van een Ikkyū 1ste Kyū bruine gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting is 14 jaar.
 • de kandidaat moet in het bezit zijn van een geldige vergunning van de International Budo Kaikan.
 • de kandidaat moet in het bezit zijn van een geldige vergunning van de BKBM²O / VKBM²O inclusief een geldig attest van medische goedkeuring.
 • de kandidaat moet in het bezit zijn van een Nikyū 2de Kyū blauwe gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting diploma.
 • de kandidaat moet alle vereiste technieken die nodig zijn voor het behalen van een Ikkyū 1ste Kyū bruine gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting kunnen opnoemen in de Japanse taal, de verklaring van alle vereiste technieken in de Nederlandse taal omschrijven en alle technieken zowel links als rechts kunnen uitvoeren.
 • de kandidaat moet voor elk van de onderstaande testen minimum 50% van het totaal aantal punten behalen om te kunnen slagen:
  • de 15 standtechnieken (dachi-waza)
  • de 15 stoottechnieken (tsuki-waza)
  • de 15 traptechnieken (geri-waza)
  • de 15 afweertechnieken (uke-waza)
  • de 15 slagtechnieken (uchi-waza)
  • de 30 algemene Japanse benamingen
  • het tellen tot 10 in de Japanse taal
  • de fysiek vereiste proeven
  • het vrij sparren (randori) met 25 afzonderlijke sparringpartners:
   • bij elke win (winst) krijgt de kandidaat 3 punten toegekend
   • bij elke draw (gelijkstand) krijgt de kandidaat 2 punten toegekend
   • bij elke loss (verlies) krijgt de kandidaat 1 punt toegekend
   • de kandidaat moet minstens 50% van het totaal aantal punten behalen om te kunnen slagen

15 standen (dachi-waza)

 • zenkutsu dachi (voorwaartse stand)
 • heisoku dachi (natuurlijke stand)
 • kiba dachi (ruiterstand)
 • shizentai dachi of yoi dachi (nate stand)
 • kamaete dachi of kumite dachi  (gevechtsstand)
 • kokutsu dachi (achterwaartse stand)
 • neko ashi dachi (katstand)
 • soyun dachi (voorwaartse stand met de hielen op 1 lijn)
 • musubi dachi (natuurlijke V-stand, met de hielen tegen elkaar)
 • uchi hachiji dachi (natuurlijke V-stand, tenen naar elkaar toe gericht)
 • o-fudo dachi (mengeling van voorwaartse stand en ruiterstand)
 • renoji dachi (L-stand, met de hiel van de voorste voet 3 centimeter van de grond)
 • teiji dachi (T-stand, met de hiel van de voorste voet 3 centimeter van de grond)
 • hangetsu dachi (halve maan stand)
 • morgashi dachi (zoals ruiterstand maar met de rechtse voet 1 stap achteruit stappen uit de lijn)

15 stoten (tsuki-waza)

 • oi tsuki chudan (voorwaartse stoot naar de middenzone)
 • kage tsuki jodan (hoekstoot naar de hoge zone)
 • mawashi tsuki jodan (cirkelvormige stoot naar de hoge zone)
 • ura tsuki chudan (korte opwaartse stoot naar de middenzone)
 • tate tsuki chudan (verticale stoot naar de middenzone)
 • gyaku tsuki chudan (tegengestelde stoot naar de middenzone)
 • morote tsuki chudan (dubbele stoot naast elkaar of u-stoot naar de middenzone)
 • yama tsuki jodan (dubbele stoot boven elkaar of bergstoot naar de hoge zone)
 • nihon tsuki jodan (twee opeenvolgende stoten naar de hoge zone)
 • sanbon tsuki jodan (drie opeenvolgende stoten naar de hoge zone)
 • yonhon tsuki jodan (vier opeenvolgende stoten naar de hoge zone)
 • kizame tsuki jodan (steekstoot naar de hoge zone)
 • yame tsuki chudan (stopstoot naar de middenzone)
 • zu tsuki jodan (kopstoot naar de hoge zone)
 • shita tsuki chudan (lange opstoot naar de middenzone)

15 trappen (geri-waza)

 • mawashi geri gedan (buitenwaartse low kick naar de lage zone)
 • uchi mawashi geri gedan (binnenwaartse low kick naar de lage zone)
 • mawashi geri chudan (cirkelende buitenwaartse trap naar de middenzone)
 • mawashi geri jodan (cirkelende buitenwaartse trap naar de hoge zone)
 • ushiro mawashi geri jodan (achterwaartse cirkelende buitenwaartse trap naar de hoge zone)
 • ushiro geri chudan (achterwaartse rechtstreekse trap met de hiel naar de middenzone)
 • mae geri chudan (voorwaartse trap naar de middenzone)
 • mae geri kekomi chudan (voorwaartse trap naar de middenzone, heup inzetten)
 • mae geri keage jodan (opstijgende voorwaartse trap naar de hoge zone)
 • mika zuke geri jodan of soto mawashi geri jodan (trap naar de hoge zone, van buiten naar binnen met de zool van de voet)
 • soko ashi geri jodan of sokuto geri jodan (trap naar de hoge zone, van binnen naar buiten met de snijkant van de voet)
 • yoko geri kekomi chudan (zijwaartse trap naar de middenzone met de snijkant van de voet, heup inzetten)
 • yoko geri keage jodan (opstijgende zijwaartse trap naar de hoge zone met de snijkant van de voet)
 • kansetsu geri gedan (zijwaartse trap naar de lage zone (kniegewricht) met de snijkant van de voet, heup inzetten)
 • ushiro kansetsu geri gedan (achterwaartse trap naar de lage zone (kniegewricht) met de snijkant van de voet, heup inzetten)

15 afweren (uke-waza)

 • gedan barai (lage afweer met de voorarm op de lage zone)
 • uchi uke chudan (afweer op de middenzone, van binnen naar buiten met de voorarm)
 • soto uke chudan  (afweer op de middenzone, van buiten naar binnen met de voorarm)
 • age uke of jodan uke (opwaartse afweer op de hoge zone met de voorarm)
 • shuto uke jodan (afweer op de hoge zone, met de zwaardhand)
 • juji gedan barai (gekruiste lage afweer op de lage zone, met beide voorarmen)
 • gedan juji uke (lage gekruiste blok op de lage zone, met beide voorarmen)
 • jodan juji uke (hoge gekruiste blok op de hoge zone, met beide voorarmen)
 • mawashi kake wake uke jodan (cirkelende afweer op de hoge zone, met beide voorarmen)
 • jodan kamae (afweer op de hoge zone, met de voorarm)
 • uraken morote uke jodan (dubbele blok met omgekeerde vuist op de hoge zone)
 • kake uke chudan (enkele van binnen naar buiten gaande afweer met de buitenkant van de voorarm op de middenzone)
 • te nagashi uke jodan (afweer van het gezicht met de handpalm op de hoge zone)
 • naka uke jodan (afweer van het gezicht met de rug van de hand op de hoge zone)
 • te uke gedan (neerwaartse afweer met de handpalm op de lage zone)

15 vuist- en handslagen (uchi-waza)

 • uraken shomen uchi jodan (enkele voorwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • uraken sayu uchi jodan (afwisselend links-rechts voorwaartse omgekeerde vuistslagen naar de hoge zone)
 • uraken juji ganmen uchi jodan (opwaartse dubbele omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • uraken hizo uchi chudan (enkele zijwaartse omgekeerde vuistslag naar de middenzone (milt) met achterwaartse uitstap)
 • uraken mawashi uchi jodan (cirkelende buitenwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • yoko uraken uchi jodan (enkele zijwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • ushiro uraken uchi jodan (enkele achterwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • tetsui hizo uchi chudan (enkele zijwaartse omgekeerde hamervuistslag naar de middenzone (milt) met achterwaartse uitstap)
 • shuto soto uchi jodan (enkele van buiten naar binnen gaande slag met de zwaardhand naar de hoge zone)
 • shuto uchi uchi jodan (enkele van binnen naar buiten gaande slag met de zwaardhand naar de hoge zone)
 • haito uchi jodan (enkele van buiten naar binnen gaande slag naar de hoge zone met de handsnee duimkant, handpalm naar beneden gericht)
 • shuto hizo uchi chudan (neerwaartse van buiten naar binnen gaande slag naar de middenzone (milt) met de zwaardhand)
 • shuto ganmen uchi jodan (opgaande enkele van buiten naar binnen gaande slag naar de hoge zone met de zwaardhand)
 • shuto sakotsu uchi jodan (enkele loodrechte neerwaartse slag naar de hoge zone (sleutelbeen) met de zwaardhand)
 • shuto sakotsu uchi komi jodan (enkele voorwaartse slag naar de hoge zone (sleutelbeen) met de zwaardhand)

30 algemene Japanse benamingen

 • dojo (oefenzaal)
 • jodan (hoge zone)
 • chudan (middenzone)
 • gedan (lage zone)
 • hidari (links)
 • migi (rechts)
 • dogi (uniform)
 • obi (gordel)
 • tatami (oefenmat)
 • kamaete (gevechtshouding)
 • hajime (begin)
 • yame (stop)
 • yasume (rust)
 • wakataka (begrepen?)
 • yoi (verzamelen, ga op je plaats staan)
 • mae (voorwaarts)
 • yoko (zijwaarts)
 • ushiro (achterwaarts)
 • Senpai (betekenis Leraar, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een zwarte gordel 1ste Dan of een zwarte gordel 2de Dan)
 • Sensei (betekenis Meester, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een zwarte gordel 3de Dan, een zwarte gordel 4de Dan of een zwarte gordel 5de Dan)
 • Shihan (betekenis Grootmeester, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een rood / wit geblokte gordel 6de Dan of een rood / wit geblokte gordel 7de Dan)
 • seiza (op de knieën zitten, met zitvlak op hielen zitten, vuisten op de bovenbenen)
 • mokuso (ogen dicht, meditatie)
 • mokuso yame (ogen open, einde meditatie)
 • ni rei (groet aan…)
 • shomen ni rei (groeten naar de oprichter, de allerhoogste)
 • shushin ni rei (groeten naar de scheidsrechter)
 • otogai ni rei (iedereen groet naar elkaar afzonderlijk aan het einde van de les)
 • arigato gozaimasu (beleefde vorm van dank u, dank u wel)

Fysiek vereiste proeven

 • 40 maal correct opdrukken (voeten dicht, lichaam gestrekt, handen op schouderbreedte uit elkaar, gezicht naar voren gericht, inademend langzaam zakken tot de borst de grond raakt, uitademend snel terug naar boven)
 • 2 minuten armen voorwaarts draaien (beide armen zijwaarts uitstrekken ongeveer 5 centimeter boven de schouderhoogte, handen open, vingers tegen elkaar, kleine cirkeltjes draaien van ongeveer 20 centimeter diameter)
 • 2 minuten armen achterwaarts draaien (beide armen zijwaarts uitstrekken ongeveer 5 centimeter boven de schouderhoogte, handen open, vingers tegen elkaar, kleine cirkeltjes draaien van ongeveer 20 centimeter diameter)
 • 200 buikspieroefeningen (ruglig, voeten uit elkaar, voetzolen op de grond, knieën gebogen en uit elkaar, rug bol maken, kin vooruit, afwisselend armen zo ver mogelijk uitstrekken tussen de geopende benen)
 • 3 minuten met de voeten 10 centimeter boven de grond (ruglig, handpalmen naast je op de grond, benen gestrekt tegen elkaar, voeten 10 centimeter boven de grond, tenen naar je toe getrokken)
 • 100 maal door de benen zakken (benen op schouderbreedte uit elkaar, rug recht, armen gekruist op de borst, inademend traag naar beneden zakken tot in hurkzit, zorg dat de hielen op de grond blijven, uitademend snel naar boven gaan)
 • 2 minuten rug tegen de muur in stoeltjeszit (rug recht, hoofd tegen de muur, heupen en knieën op één lijn, hielen en knieën op één lijn, handen op de dijen)
 • 100 maal kuitspieroefeningen uitvoeren (handen op schouderbreedte uit elkaar tegen de muur, voeten tegen elkaar, op- en neerwaartse bewegingen maken op de bal van de voet, uitademend snel naar boven, inademend traag naar beneden)
 • 3 minuten nihon seiken tsuki chudan (afwisselend linkse en rechtse vuiststoten naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon mawashi geri gedan (afwisselend linkse en rechtse buitenwaartse low kicks op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten combinaties van nihon seiken tsuki chudan en nihon mawashi geri gedan (afwisselend linkse en rechtse vuiststoten naar de middenzone en buitenwaartse low kicks op het stootkussen, full power, non stop)
 • 3 minuten nihon mae geri chudan (afwisselend linkse en rechtse voorwaartse trappen naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten combinatie van alle stoten (op het stootkussen, full power, non stop)
 • 3 minuten nihon mawashi geri chudan (afwisselend linkse en rechtse cirkelende buitenwaartse trappen naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon mawashi geri jodan (afwisselend linkse en rechtse cirkelende buitenwaartse trappen naar de hoge zone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon empi uchi chudan of hiji uchi chudan (afwisselend linkse en rechtse elleboogstoten naar de middenzone op het stootkussen , full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon hiza geri chudan (afwisselend linkse en rechtse kniestoten naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)

Randori (vrij sparren)

 • 25 ronden van 2 minuten:
  • ronde 1: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 2: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 3: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 4: Kickboxing
  • ronde 5: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 6: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 7: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 8: Boxing
  • ronde 9: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 10: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 11: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 12: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 13: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 14: Kickboxing
  • ronde 15: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 16: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 17: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 18: Boxing
  • ronde 19: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 20: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 21: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 22: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 23: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 24: Kickboxing
  • ronde 25: Kyokushin Full Contact Karate

yame

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *