Sandan 3de Dan zwarte gordel

image_pdfimage_print

Algemene voorwaarden:

 • de minimum verplichte tijdsduur tussen het behalen van een Nidan 2de Dan zwarte gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting en een Sandan 3de Dan zwarte gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting moet 3 jaar bedragen.
 • de minimum verplichte leeftijdsgrens voor het behalen van een Sandan 3de Dan zwarte gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting is 24 jaar.
 • de kandidaat moet in het bezit zijn van een geldige vergunning van de International Budo Kaikan.
 • de kandidaat moet in het bezit zijn van een geldige vergunning van de BKBM²O / VKBM²O inclusief een geldig attest van medische goedkeuring.
 • de kandidaat moet in het bezit zijn van een Nidan 2de Dan zwarte gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting diploma.
 • de kandidaat moet alle vereiste technieken die nodig zijn voor het behalen van een Sandan 3de Dan zwarte gordel Kyokushin Budokai All-Round Fighting kunnen opnoemen in de Japanse taal, de verklaring van alle vereiste technieken in de Nederlandse taal omschrijven en alle technieken zowel links als rechts kunnen uitvoeren.
 • de kandidaat moet voor elk van de onderstaande testen minimum 50% van het totaal aantal punten behalen om te kunnen slagen:
  • alle standtechnieken (dachi-waza)
  • alle stoottechnieken (tsuki-waza)
  • alle traptechnieken (geri-waza)
  • alle afweertechnieken (uke-waza)
  • alle slagtechnieken (uchi-waza)
  • alle handposities (te-waza)
  • alle voetposities (ashi-waza)
  • alle kniestoten (hiza geri-waza)
  • alle elleboogstoten (empi uchi-waza of hiji uchi-waza) 
  • alle algemene Japanse benamingen
  • het tellen tot 10 in de Japanse taal
  • de fysiek vereiste proeven
  • het vrij sparren (randori) met 50 afzonderlijke sparringpartners:
   • bij elke win (winst) krijgt de kandidaat 3 punten toegekend
   • bij elke draw (gelijkstand) krijgt de kandidaat 2 punten toegekend
   • bij elke loss (verlies) krijgt de kandidaat 1 punt toegekend
   • de kandidaat moet minstens 50% van het totaal aantal punten behalen om te kunnen slagen

Alle standen (dachi-waza)

 • zenkutsu dachi (voorwaartse stand)
 • heisoku dachi (natuurlijke stand)
 • kiba dachi (ruiterstand)
 • shizentai dachi of yoi dachi (nate stand)
 • kamaete dachi of kumite dachi (gevechtsstand)
 • kokutsu dachi (achterwaartse stand)
 • han kokutsu dachi (kleine achterwaartse stand)
 • sanchin dachi (beerstand)
 • neko ashi dachi (katstand)
 • soyun dachi (voorwaartse stand met de hielen op 1 lijn)
 • musubi dachi (natuurlijke V-stand, met de hielen tegen elkaar)
 • uchi hachiji dachi (natuurlijke V-stand, tenen naar elkaar toe gericht)
 • soto hachiji dachi (natuurlijke V-stand, tenen naar buiten gericht)
 • o-fudo dachi (mengeling van voorwaartse stand en ruiterstand)
 • han fudo dachi (kleine ruiterstand met juji kawa)
 • renoji dachi (L-stand, met de hiel van de voorste voet 3 centimeter van de grond)
 • teiji dachi (T-stand, met de hiel van de voorste voet 3 centimeter van de grond)
 • hangetsu dachi (halve maan stand)
 • moro ashi dachi (voorwaartse strekstand)
 • morgashi dachi (zoals ruiterstand maar rechtse voet 1 stap achteruit stappen uit de lijn)
 • shiko dachi (zoals ruiterstand maar met de voeten naar buiten gedraaid, ook wel sumo stand genoemd)
 • toboku dachi (met de voeten een rechte hoek vormen, de hielen tegen elkaar)
 • name gashi (op een been staan, de andere voet in de knieholte van het steunbeen plaatsen)
 • mani gashi (zoals name gashi maar nu de andere voet op de voorkant van de knie van het steunbeen plaatsen)
 • tsuru ashi dachi (ook wel kraanvogelstand genoemd, zoals name gashi en mani gashi maar nu de zool van de andere voet op de binnenkant van de knie van het steunbeen plaatsen)
 • kake ashi dachi of kosa dachi (het steunbeen diep doorbuigen, de knie van het andere been steunt volledig op de kuit van het steunbeen)

Alle stoten (tsuki-waza)

 • oi tsuki chudan (voorwaartse stoot naar de middenzone)
 • kage tsuki jodan (hoekstoot naar de hoge zone)
 • mawashi tsuki jodan (cirkelvormige stoot naar de hoge zone)
 • ura tsuki chudan (korte opwaartse stoot naar de middenzone)
 • tate tsuki chudan (verticale stoot naar de middenzone)
 • gyaku tsuki chudan (tegengestelde stoot naar de middenzone)
 • morote tsuki chudan (dubbele stoot naast elkaar of u-stoot naar de middenzone)
 • yama tsuki jodan (dubbele stoot boven elkaar of bergstoot naar de hoge zone)
 • nihon tsuki jodan (twee opeenvolgende stoten naar de hoge zone)
 • sanbon tsuki jodan (drie opeenvolgende stoten naar de hoge zone)
 • yonhon tsuki jodan (vier opeenvolgende stoten naar de hoge zone)
 • kizame tsuki jodan (steekstoot naar de hoge zone)
 • yame tsuki chudan (stopstoot naar de middenzone)
 • zu tsuki jodan (kopstoot naar de hoge zone)
 • shita tsuki chudan (lange opstoot naar de middenzone)

Alle trappen (geri-waza)

 • mawashi geri gedan (buitenwaartse low kick naar de lage zone)
 • uchi mawashi geri gedan (binnenwaartse low kick naar de lage zone)
 • mawashi geri chudan (cirkelende buitenwaartse trap naar de middenzone)
 • mawashi geri jodan (cirkelende buitenwaartse trap naar de hoge zone)
 • mawashi geri kobi jodan (doordraaiende cirkelende buitenwaartse trap naar de hoge zone)
 • ura mawashi geri jodan (omgedraaide hieltrap naar de hoge zone)
 • ushiro mawashi geri jodan (achterwaartse cirkelende buitenwaartse trap naar de hoge zone)
 • ushiro geri chudan (achterwaartse rechtstreekse trap met de hiel naar de middenzone)
 • mae geri chudan (voorwaartse trap naar de middenzone)
 • oi mae geri chudan (voorwaartse trap met het voorste been naar de middenzone)
 • mae geri kakato chudan (voorwaartse trap met de hiel naar de middenzone)
 • mae geri kekomi chudan (voorwaartse trap naar de middenzone, heup inzetten)
 • mae geri keage jodan (opstijgende voorwaartse trap naar de hoge zone)
 • mae keage geri jodan (opstijgende voorwaartse trap met gestrekt been naar de hoge zone)
 • mika zuke geri jodan of soto mawashi geri jodan (trap naar de hoge zone, van buiten naar binnen met de zool van de voet)
 • soko ashi geri jodan of sokuto geri jodan (trap naar de hoge zone, van binnen naar buiten met de snijkant van de voet)
 • yoko geri kekomi chudan (zijwaartse trap naar de middenzone met de snijkant van de voet, heup inzetten)
 • yoko geri keage jodan (opstijgende zijwaartse trap naar de hoge zone met de snijkant van de voet)
 • kansetsu geri gedan (zijwaartse trap naar de lage zone (kniegewricht) met de snijkant van de voet, heup inzetten)
 • ushiro kansetsu geri gedan (achterwaartse trap naar de lage zone (kniegewricht) met de snijkant van de voet, heup inzetten)
 • oroshi kakato geri jodan (neerwaartse trap met de hiel van de voet naar de hoge zone)
 • soto mawashi kakato geri jodan (cirkelende van buiten naar binnen gaande trap met de hiel naar de hoge zone)
 • uchi mawashi kakato geri jodan (cirkelende van binnen naar buiten gaande trap met de hiel naar de hoge zone)
 • mae kakato geri jodan (voorwaartse doorgaande hieltrap naar de hoge zone)
 • kin geri gedan (voorwaartse trap met de wreef van de voet naar de geslachtsdelen)
 • jiku ashi geri gedan (buitenwaartse, laag over de grond scherende veegtechniek met de wreef van de voet of met het scheenbeen naar het steunbeen van de tegenstander)

Alle afweren (uke-waza)

 • gedan barai (lage afweer met de voorarm op de lage zone)
 • uchi uke chudan (afweer op de middenzone, van binnen naar buiten met de voorarm)
 • soto uke chudan (afweer op de middenzone, van buiten naar binnen met de voorarm)
 • age uke of jodan uke (opwaartse afweer op de hoge zone met de voorarm)
 • shuto uke jodan (afweer op de hoge zone, met de zwaardhand)
 • juji gedan barai (gekruiste lage afweer op de lage zone, met beide voorarmen)
 • gedan juji uke (lage gekruiste blok op de lage zone, met beide voorarmen)
 • jodan juji uke (hoge gekruiste blok op de hoge zone, met beide voorarmen)
 • mawashi kake wake uke jodan (cirkelende afweer op de hoge zone, met beide voorarmen)
 • jodan kamae (afweer op de hoge zone, met de voorarm)
 • uraken morote uke jodan (dubbele blok met omgekeerde vuist op de hoge zone)
 • kake uke chudan (enkele van binnen naar buiten gaande afweer met de buitenkant van de voorarm op de middenzone)
 • te nagashi uke jodan (afweer van het gezicht met de handpalm op de hoge zone)
 • naka uke jodan (afweer van het gezicht met de rug van de hand op de hoge zone)
 • te uke gedan (neerwaartse afweer met de handpalm op de lage zone)

Alle vuist- en handslagen (uchi-waza)

 • uraken shomen uchi jodan (enkele voorwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • uraken sayu uchi jodan (afwisselend links-rechts voorwaartse omgekeerde vuistslagen naar de hoge zone)
 • uraken juji ganmen uchi jodan (opwaartse dubbele omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • uraken hizo uchi chudan (enkele zijwaartse omgekeerde vuistslag naar de middenzone (milt) met achterwaartse uitstap)
 • uraken mawashi uchi jodan (cirkelende buitenwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • yoko uraken uchi jodan (enkele zijwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • ushiro uraken uchi jodan (enkele achterwaartse omgekeerde vuistslag naar de hoge zone)
 • tetsui hizo uchi chudan (enkele zijwaartse omgekeerde hamervuistslag naar de middenzone (milt) met achterwaartse uitstap)
 • shuto soto uchi jodan (enkele van buiten naar binnen gaande slag met de zwaardhand naar de hoge zone)
 • shuto uchi uchi jodan (enkele van binnen naar buiten gaande slag met de zwaardhand naar de hoge zone)
 • haito uchi jodan (enkele van buiten naar binnen gaande slag naar de hoge zone met de handsnee duimkant, handpalm naar beneden gericht)
 • shuto hizo uchi chudan (neerwaartse van buiten naar binnen gaande slag naar de middenzone (milt) met de zwaardhand)
 • shuto ganmen uchi jodan (opgaande enkele van buiten naar binnen gaande slag naar de hoge zone met de zwaardhand)
 • shuto sakotsu uchi jodan (enkele loodrechte neerwaartse slag naar de hoge zone (sleutelbeen) met de zwaardhand)
 • shuto sakotsu uchi komi jodan (enkele voorwaartse slag naar de hoge zone (sleutelbeen) met de zwaardhand)

Alle handposities (te-waza)

 • seiryuto (zwaardhand met de pink en ringvinger en de wijs en middelvinger,diagonaal uit elkaar)
 • haishu (handrug)
 • ippon nukite (speerhand met wijsvinger)
 • nihon nukite (speerhand met wijsvinger en middelvinger)
 • yonhon nukite (volledige speerhand)
 • haito (omgekeerde zwaardhand)
 • kumade (beervuist met duim drukkend op de wijsvinger, raken met binnenkant vuist)
 • shotei (handpalm)
 • ude (voorarm)
 • seiken (vuist)
 • shuto (zwaardhand)
 • tetsui (hamervuist)
 • uraken (rug van de vuist, omgekeerde vuist)
 • ippon ken (kneukelvuist met de wijsvinger)
 • nihon ken (kneukelvuist met de wijsvinger en middelvinger)
 • nakadaka ippon ken (kneukelvuist met de middelvinger)
 • ryutoken (drakenkopvuist)
 • kote (vuist in seiken of tegatana positie, je slaat toe met het gedeelte van de arm tussen de pols en de elleboog)
 • kentos (voorste twee kneukels van de vuist)

Alle voetposities (ashi-waza)

 • sokuto (mesvoet, buitenkant van de voet)
 • sokutei (zool van de voet)
 • kakato (hiel)
 • koshi (bal van de voet)
 • tsumasaki (bovenkant van de tenen)
 • haisoku (wreef van de voet)

Alle kniestoten (hiza geri-waza)

 • mae hiza geri chudan (voorwaartse kniestoot naar de middenzone)
 • oi mae hiza geri chudan (voorwaartse kniestoot met het voorste been naar de middenzone)
 • mawashi hiza geri chudan (cirkelende van buiten naar binnen gaande kniestoot naar de middenzone)
 • tobi hiza geri jodan (gesprongen kniestoot naar de hoge zone)

Alle elleboogstoten (empi uchi of hiji uchi-waza)

 • oroshi empi uchi jodan of oroshi hiji uchi jodan (neerwaartse elleboogstoot naar de hoge zone)
 • tate empi uchi jodan of tate hiji uchi jodan (verticale opstijgende elleboogstoot naar de hoge zone)
 • yoko empi uchi jodan of yoko hiji uchi jodan (zijwaartse elleboogstoot naar de hoge zone)
 • mae empi uchi jodan of mae hiji uchi jodan (voorwaartse elleboogstoot naar de hoge zone)
 • ushiro empi uchi jodan of ushiro hiji uchi jodan (achterwaartse elleboogstoot naar de hoge zone)
 • mawashi empi uchi jodan of mawashi hiji uchi jodan (cirkelende buitenwaartse elleboogstoot naar de hoge zone)
 • ushiro mawashi empi uchi jodan of ushiro mawashi hiji uchi jodan (achterwaartse cirkelende buitenwaartse elleboogstoot naar de hoge zone)
 • ura mawashi empi uchi jodan of ura mawashi hiji uchi jodan (omgedraaide elleboogstoot, van binnen naar buiten naar de hoge zone)
 • tobi empi uchi jodan of tobi hiji uchi jodan (gesprongen elleboogstoot naar de hoge zone)

Alle algemene Japanse benamingen

 • dojo (oefenzaal)
 • jodan (hoge zone)
 • chudan (middenzone)
 • gedan (lage zone)
 • hidari (links)
 • migi (rechts)
 • dogi (uniform)
 • kimono (traditioneel Japans kledingstuk, losse mantel of japon met wijde mouwen)
 • obi (gordel)
 • tatami (oefenmat)
 • kamaete (gevechtshouding)
 • hajime (begin)
 • yame (stop)
 • yasume (rust)
 • wakataka (begrepen?)
 • yoi (verzamelen, ga op je plaats staan)
 • mae (voorwaarts)
 • yoko (zijwaarts)
 • ushiro (achterwaarts)
 • Senpai (betekenis Leraar, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een zwarte gordel 1ste Dan of een zwarte gordel 2de Dan)
 • Sensei (betekenis Meester, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een zwarte gordel 3de Dan, een zwarte gordel 4de Dan of een zwarte gordel 5de Dan)
 • Shihan (betekenis Grootmeester, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een rood / wit geblokte gordel 6de Dan of een rood / wit geblokte gordel 7de Dan)
 • Hanshi (betekenis Professor of Hoogleraar, deze titel wordt geschonken aan Kyokushin Budokai All-Round Fighting beoefenaars die in het bezit zijn van een rood / wit geblokte gordel 8ste Dan of een rood / zwart geblokte gordel 9de Dan)
 • Kaicho (betekenis President of Voorzitter, deze titel wordt uitsluitend geschonken aan de stichter of de oprichter van de krijgskunst Kyokushin Budokai All-Round Fighting, die in het bezit is van een rood / geel geblokte gordel 10de Dan)
 • seiza (op de knieën zitten, met zitvlak op hielen zitten, vuisten op de bovenbenen)
 • mokuso (ogen dicht, meditatie)
 • mokuso yame (ogen open, einde meditatie)
 • ni rei (groet aan…)
 • shomen ni rei (groeten naar de oprichter, de allerhoogste)
 • shushin ni rei (groeten naar de middenrechter)
 • otogai ni rei (iedereen groet elkaar afzonderlijk aan het einde van de les)
 • arigato gozaimasu (beleefde vorm van dank u, dank u wel)
 • domo arigato gozaimasu (meest beleefde vorm van dank u wel, wordt eerder gebruikt in conversaties  met oudere, meer gerespecteerde personen)
 • aka (rood)
 • shiro (wit)
 • ki (geel)
 • orenji (oranje)
 • ryoku (groen)
 • ao (blauw)
 • cha (bruin)
 • kuro (zwart)
 • dachi (stand)
 • uke (afweer)
 • tsuki (stoot)
 • uchi (slag of binnenwaarts)
 • geri (trap)
 • empi of hiji (elleboog)
 • hiza (knie)
 • te (hand)
 • seiken (vuist)
 • atama (hoofd)
 • sune (scheenbeen)
 • ashi (voet)
 • ippon (één of volledig punt)
 • waza ari (half punt)
 • hiki wake (gelijkstand)

Fysiek vereiste proeven

 • 50 maal correct opdrukken (voeten dicht, lichaam gestrekt, handen op schouderbreedte uit elkaar, gezicht naar voren gericht, inademend langzaam zakken tot de borst de grond raakt, uitademend snel terug naar boven)
 • 3 minuten armen voorwaarts draaien (beide armen zijwaarts uitstrekken ongeveer 5 centimeter boven de schouderhoogte, handen open, vingers tegen elkaar, kleine cirkeltjes draaien van ongeveer 20 centimeter diameter)
 • 3 minuten armen achterwaarts draaien (beide armen zijwaarts uitstrekken ongeveer 5 centimeter boven de schouderhoogte, handen open, vingers tegen elkaar, kleine cirkeltjes draaien van ongeveer 20 centimeter diameter)
 • 300 buikspieroefeningen (ruglig, voeten uit elkaar, voetzolen op de grond, knieën gebogen en uit elkaar, rug bol maken, kin vooruit, afwisselend armen zo ver mogelijk uitstrekken tussen de geopende benen)
 • 3 minuten met de voeten 10 centimeter boven de grond (ruglig, handpalmen naast je op de grond, benen gestrekt tegen elkaar, voeten 10 centimeter boven de grond, tenen naar je toe getrokken)
 • 200 maal door de benen zakken (benen op schouderbreedte uit elkaar, rug recht, armen gekruist op de borst, inademend traag naar beneden zakken tot in hurkzit, zorg dat de hielen op de grond blijven, uitademend snel naar boven gaan)
 • 3 minuten rug tegen de muur in stoeltjeszit (rug recht, hoofd tegen de muur, heupen en knieën op één lijn, hielen en knieën op één lijn, handen op de dijen)
 • 200 maal kuitspieroefeningen uitvoeren (handen op schouderbreedte uit elkaar tegen de muur, voeten tegen elkaar, op- en neerwaartse bewegingen maken op de bal van de voet, uitademend snel naar boven, inademend traag naar beneden)
 • 3 minuten nihon seiken tsuki chudan (afwisselend linkse en rechtse vuiststoten naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon mawashi geri gedan (afwisselend linkse en rechtse buitenwaartse low kicks, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten combinaties van nihon seiken tsuki chudan en nihon mawashi geri gedan (afwisselend linkse en rechtse vuiststoten naar de middenzone en buitenwaartse low kicks op het stootkussen, full power, non stop)
 • 3 minuten nihon mae geri chudan (afwisselend linkse en rechtse voorwaartse trappen naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten combinatie van alle stoten (op het stootkussen, full power, non stop)
 • 3 minuten nihon mawashi geri chudan (afwisselend linkse en rechtse cirkelende buitenwaartse trappen naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon mawashi geri jodan (afwisselend linkse en rechtse cirkelende buitenwaartse trappen naar de hoge zone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon empi uchi chudan of hiji uchi chudan (afwisselend linkse en rechtse elleboogstoten naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten nihon hiza geri chudan (afwisselend linkse en rechtse kniestoten naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 3 minuten combinatie nihon empi uchi chudan of hiji uchi chudan en nihon hiza geri chudan (afwisselend linkse en rechtse elleboogstoten en kniestoten naar de middenzone op het stootkussen, full power, non stop)
 • 1 minuut yasume (pauze)
 • 5 minuten alle eerder uitgevoerde technieken combineren (op het stootkussen, full power, non stop)

Randori (vrij sparren)

 • 50 ronden van 2 minuten:
  • ronde 1: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 2: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 3: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 4: Kickboxing
  • ronde 5: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 6: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 7: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 8: Boxing
  • ronde 9: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 10: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 11: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 12: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 13: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 14: Kickboxing
  • ronde 15: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 16: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 17: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 18: Boxing
  • ronde 19: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 20: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 21: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 22: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 23: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 24: Kickboxing
  • ronde 25: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 26: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 27: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 28: Boxing
  • ronde 29: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 30: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 31: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 32: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 33: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 34: Kickboxing
  • ronde 35: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 36: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 37: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 38: Boxing
  • ronde 39: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 40: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 41: BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 42: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend
  • ronde 43: Muaythai clinchen, waarbij alle kniestoten, takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 44: Kickboxing
  • ronde 45: Kyokushin Full Contact Karate
  • ronde 46: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns en sweeps zijn toegestaan
  • ronde 47: Kyokushin Budokai All-Round Fighting op de grond beginnend, waarbij ground and pound en alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 48: Boxing
  • ronde 49: Wrestling en Judo takedowns staand beginnend, BJJ en Grappling op de grond beginnend, waarbij alle submissions zijn toegestaan
  • ronde 50: Kyokushin Budokai All-Round Fighting staand beginnend, waarbij alle takedowns, sweeps, ground and pound en alle submissions zijn toegestaan

yame

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *